GİZLİLİK VE GÜVENLİK

Kişisel verileriniz konusunda; veri sorumlusu olarak Şirketimiz (KRESS ELEKTRONİK PAZARLAMA LTD. ŞTİ.) tarafından işletilen www.tanq.com.tr internet sitesini ziyaret edenlerin gizliliğini korumak şirketimizin önde gelen ilkelerindendir. İnternet Sitesi Gizlilik Çerez Politikası ile; (1) Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin İşlenmesi, yürürlüğü hakkında açıklamalar yapılmaktadır. KRESS ELEKTRONİK PAZARLAMA LTD. ŞTİ. işbu İnternet Sitesi Gizlilik metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

1.VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ

Kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi “kişisel veri”dir. İnternet sitemizi ziyaret etmeniz sırasında elde edilen kişisel veriler Şirket tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz Şirket tarafından aşağıda sıralanan amaçlarla işlenebilecektir:

 • Şirket tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketin operasyonel, ticari ve iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 • Şirket tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 • Şirket tarafından program ve hizmetlerinin ilgili kişilerin beğenisine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • Şirketin ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi,
 • Web sitesi üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi,
 • İletişim için adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi,
 • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçilmesi, gerekli bilgilendirmelerin yapılabilmesi,
 • Elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,
 • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülüklerin ifa edilmesi,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilebilmesi,
 • Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verilebilmesi,
 • Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlenebilmesi,
 • Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunulabilmesi, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizin bilgilendirilebilmesi,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerin değerlendirilebilmesi,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızın kullanılabilmesi.

Kişisel Verileri İşlenmesinin ve Korunmasının Yasal Dayanağı

Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında veya uygulamamızı kullanmanız esnasında başta Şirketin meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak ve her halde KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir. Çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek için ise yalnızca açık rızanız olması halinde işleme gerçekleştirilmektedir.  İşlemeye ilişkin detaylı bilgi ayrıca aydınlatma metinlerinde belirtilmektedir.

Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Bahsedilen mevzuat düzenlerine uygun olarak KRESS ELEKTRONİK PAZARLAMA LTD. ŞTİ. tarafından kişisel verileriniz korunmaktadır.

Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve üçüncü kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden KRESS ELEKTRONİK PAZARLAMA LTD. ŞTİ. sorumlu değildir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

İnternet sitemizi ziyaretiniz kapsamında kişisel verileriniz Kanun’da yer alan veri işleme şartlarına uygun olarak İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies) vasıtasıyla toplanmaktadır.